Selectie ondernemingen

Wij selecteren ondernemingen die wij sterk genoeg achten om duurzaam winstgevend te worden. De hiervoor geldende criteria zijn: branche, ondernemer, onderneming, marktpositie, toegevoegde waarde, liquiditeit en solvabiliteit.

Bij de selectie en na de eerste kennismaking en oriëntatie definiëren wij welke stappen gezet moeten worden om duurzame winstgevendheid te realiseren.

Een afspraak voor kennismaking en een eerste analyse is vrijblijvend.

Structureren en kapitaliseren

Bij een voorgenomen overname stellen wij samen met specialisten een plan van aanpak op voor een succesvolle overname en verdere ontwikkeling van de onderneming. Tegelijk zorgen wij voor een passende (bancaire) financiering en betrekken wij een investeerder die, naast de inbreng van kapitaal door Bouvy de Brie Capital, met eigen vermogen en (achtergestelde) leningen kan bijdragen.

Wij zoeken per investering een passende investeerder, in de regio waar de investering plaatsvindt of met sectorspecifieke kennis. Hiermee kan de investeerder met zijn netwerk en kennis op de achtergrond een belangrijke rol bij de deelneming vervullen. 

Transitie

Nadat de onderneming is overgenomen gaan wij in de eerste 100 dagen na overname de in de eerste fase gedefinieerde veranderingen doorvoeren. Daarna zorgen wij voor het aanstellen van het juiste management.

Begeleiding

Na de succesvolle transitie en aanstelling van het juiste management begeleiden wij de onderneming volgens het model van een 1-tier board. Een betrokken commissaris die controleert maar ook regelmatig management van advies voorziet.